Un cop començat el curs escolar us volem presentar la nova guia de serveis de la CCAPAC. En aquesta nova guia hem recollit detalladament tots els serveis que posem a la disposició de les AMPAs federades per donar suport a les gestions relacionades amb les associacions de pares i mares.

Com ja sabeu, l’adhesió a la CCAPAC dona dret a un servei d’assessorament gratuït i altres consultes d’àmbits relacionats amb el dia a dia de les AMPAs: laboral, fiscal, economicofinancer, comptable, jurídic, assegurances, protecció de dades o tràmits davant el Registre d’Associacions i Fundacions.

Podeu descarregar i consultar la guia de serveis a l’apartat Serveis generals de la web de la CCAPAC.