Per avançar plegats en la millora general de l’educació i en la defensa dels nostres drets com a pares i mares d’alumnes d’escoles cristianes, necessitem que les AMPAs estigueu associades a aquesta Confederació (CCAPAC).

Les AMPAs del bisbat de Lleida, de les escoles Maristes i de les escoles Pies de Catalunya s’associen a la CCAPAC a través de les federacions respectives: FAMPAEC, FAPAMAC i Federació d’AMPAs de l’Escola Pia de Catalunya. Les AMPAs de les altres diòcesis s’associen directament a la Confederació.

Per tal de formalitzar l’adhesió com a membre de la Federació corresponent o directament a la Confederació cal presentar un escrit adreçat a la presidència de la Confederació manifestant l’interès de federar-se.

CCAPAC
C/dels Àngels, 18, 6è | 08001 Barcelona

ccapac@escolacristiana.org

adjuntar a l’escrit la següent documentació:

  • certificat de l’Acta de l’Assemblea de l’entitat on ha de constar l’acord de demanar l’ingrés.
  • còpia dels Estatuts
  • nombre d’associats
  • relació dels components de la Junta amb l’adreça (carrer, codi postal, població), telèfon i adreça de correu electrònic del President.

Facilitar-nos les vostres dades a través del següent qüestionari.