Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC)

Secretaria institucional
Àngels, 18, 6a | 08001 BARCELONA 
Tel. 93 302 34 43 | Fax 93 317 45 04
ccapac@escolacristiana.org | www.ampas.cat