La Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) és una entitat constituïda per les AMPAs de les escoles cristianes de Catalunya, adherides directament o a través de les federacions FAMPAEC (Lleida), FAPAMAC (Escoles Maristes) i Federació d’AMPAs de l’Escola Pia de Catalunya.

Les principals finalitats de la CCAPAC són:

    • La representació dels pares i mares i de les associacions adherides davant els organismes públics i privats, per a la millora de l’educació i per a un més eficaç exercici de la responsabilitat educadora dels pares i mares.
    • L’afirmació del drets dels pares a escollir el tipus d’educació que s’haurà de donar a llurs fills, d’acord amb la Declaració Universal dels Drets Humans, la Convenció sobre els Drets de l’Infant de Nacions Unides i els Pactes Internacionals respectius, així com amb la Convenció Europea dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals del Consell d’Europa.
    • L’afirmació dels principis de l’Escola Cristiana i el suport a la seva presència a Catalunya.
    • La mútua cooperació entre les entitats membres.