Representants de pares i mares a les Comissions de Garanties d’Admissió (CGA)