La CCAPAC ofereix diversos serveis per ajudar als responsables de les AMPA a gestionar l’associació.

 • Informació i publicacions:

La CCAPAC ofereix informació actualitzada a través de diversos canals, com la web, el correu electrònic i algunes publicacions.

 • El butlletí InfoAPAs és una circular informativa que es transmet per correu electrònic als membres de les juntes directives de les AMPA, amb els assumptes específics que els interessen per la seva responsabilitat.
 • El butlletí Comunitat educativa s’adreça a totes les famílies de l’associació.
 • Les publicacions que edita la CCAPAC també estan pensades per ajudar els responsables de les AMPA: Com funciona una AMPA, Obligacions fiscals i comptables de les AMPA, Aspectes jurídics de les AMPA.

 • Serveis d’assessorament general i de consultoria:
 • Constitució i funcionament de les AMPA: redacció o modificació d’estatuts, renovació dels càrrecs de la junta directiva, funcions, drets i deures…
 • Informació i tràmits per rebre ajuts i subvencions.

 • Serveis de formació
 • Catàleg de conferències per a pares i mares
 • Accions formatives (cursos per a nous dirigents, sessions informatives)

 • Serveis de gestoria:
 • Tràmits davant del Registre d’Associacions i Fundacions del Departament de Justícia
 • Altres actuacions

 • Serveis jurídics
 • Les AMPA federades a la CCAPAC podran gaudir, en condicions avantatjoses, dels diversos serveis jurídics, assessorament legal, consultoria especialitzada i altres serveis específics a través del CESEC de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (prestats per personal propi o a través dels diferents bufets associats)
 • Àmbits de gestió laboral, fiscal, societària, administrativa, econòmica i financera, comptable…

 • Tasques de representació del col·lectiu d’AMPA a les institucions i entitats:
 • Acció representativa de les AMPA als consells escolars (Consell escolar de Catalunya, consells escolars territorials, consells escolars municipals), a les comissions de garantia d’admissió d’alumnes, comissions de participació) i altres àmbits institucionals, com la taula de pares i mares del Departament d’Ensenyament.